Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bishara Yusef Bishara Shibli Ibrahim Jeries Faddoul Jeries Yusef Srouji

Bishara Yusef Bishara Shibli Ibrahim Jeries Faddoul Jeries Yusef Srouji

October 19, 1931 - July 29, 2002 (Aged 70)